İş yerinde başarıyı etkileyen 10 faktör

İş yerinde başarıyı etkileyen 10 faktör

Çalışanların hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği iş yerleri sadece maaş alınan bir yer olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırma, çalışan bağlılığını etkileyen en önemli faktörlerin başında iş yerinde kurulan arkadaşlıkların olduğunu ortaya çıkarıyor. Jobsite.co.uk’un yaptığı bu araştırmada, çalışanların yüzde 70’i işyerinde eğlenebilmelerinin çalışma arkadaşlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Öte yandan çalışanların sadece yüzde 55’i

Çalışanların hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği iş yerleri sadece maaş alınan bir yer olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırma, çalışan bağlılığını etkileyen en önemli faktörlerin başında iş yerinde kurulan arkadaşlıkların olduğunu ortaya çıkarıyor. Jobsite.co.uk’un yaptığı bu araştırmada, çalışanların yüzde 70’i işyerinde eğlenebilmelerinin çalışma arkadaşlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Öte yandan çalışanların sadece yüzde 55’i para kazanmayı en önemli unsur olarak seçiyor, erkek çalışanların yüzde 42’si kiminle çalışacaklarını önemsemeden daha yüksek kazançlı işi tercih edeceklerini belirtirken, kadınların sadece yüzde 26’sı daha iyi kazancı, iyi çalışma arkadaşlarına tercih ediyor.

 

 

İşyerinde mutlu olmayı etkileyen 10 faktör

Araştırmaya göre iş yerinde mutluluğu sağlayan faktörler şöyle:

•    Birlikte çalışılan iş arkadaşları
•    Değerli hissetmek
•    İyi kazanç
•    İyi çalışma saatleri
•    Hafta sonu tatili veya yan haklar
•    Birlikte çalışan yönetici
•    Az stres
•    Saygın bir çevrede çalışmak
•    Üretken bir iş çevresine sahip olmak
•    İşyerinin lokasyonu

İş arkadaşı en büyük motivasyon kaynağı
Araştırmada öne çıkan bir başka konu ise, katılanların üçte ikisi daha iyi bir teklif alsalar bile saygı duyuldukları ve sevildikleri iş ortamına sahiplerse bu teklifi geri çevireceklerini belirtmesi. Türkiye’deki benzer araştırmalardan örnekler veren Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog Şirin Hacıömeroğlu Atçeken, iş yerine bağlılığı yüksek olan kişilerin yüzde 86’sının iş arkadaşlarıyla daima veya genellikle olumlu etkileşim içinde olduklarını ifade ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte, çalışan bağlılığı yüksek kişilerin yüzde 76’sının işyerinde aralarının çok iyi olduğu bir arkadaşları olduğunu söyleyen Atçeken, iş arkadaşlıklarının iş ortamının daha olumlu ve güvenli olmasını sağladığına dikkat çekiyor.

Arkadaşlık üretkenlik getiriyor
Çalışanlar iyi bir iş çevresine sahip olmanın en az önemli bir işte çalışmak kadar önemli olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 65’i işyerinde sevdikleri çalışma arkadaşlarıyla çalıştıklarında çok daha mutlu ve üretken olduklarını anlatıyor. İş arkadaşlarının üretkenliği artırdığı fikrini destekleyen UK Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü Umut Köksal, çalışanın içinde bulunduğu işletmeye sadece yapmış olduğu görevi ile bağlanmadığını söylüyor. Köksal, bunun yanı sıra aynı ortamı paylaştığı diğer çalışanların tutum, davranış ve algılamalarının da çalışanların şirketle ilgili algıları için çok belirleyici bir faktör olduğunu dile getiriyor. Köksal, “Arkadaşlık ilişkileri üretkenlik noktasında önemlidir. Çoğu zaman çalıştığı işyerindeki arkadaşlık ilişkileri, işten ayrılma niyeti üzerinde dahi olumlu etki gösterir. Yani arkadaşlar ile olan açık iletişim çalışanın işten ayrılma eğilimleri azalabilir. Bunun yanı sıra artık işletmeler takımlar halinde çalışmak zorunda olan organizmalar Bu takımları oluştururken, arkadaşlık ilişkilerini bir olumlu unsur olarak değerlendirmek gerekiyor” diye konuşuyor.

Yönetici – çalışan arkadaşlığı nasıl olmalı?
Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog Şirin Hacıömeroğlu Atçeken, yönetici ile çalışan arasındaki arkadaşlığın sınırlarının iyi tutulması gerektiğini savunuyor. Atçeken, yöneticilerin çalışanlarıyla olan ilişkisinin çalışan bağlılığına odaklı bir kurum kültürü ve yönetim anlayışından sonra çalışan bağlılığını etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu kaydediyor. Yöneticiyle çalışanı birbirini ne kadar iyi tanır, anlar ve severse çalışanın o kadar motive olduğunu belirten Atçeken, duygular ve ilişkilerin burada çok büyük bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Atçeken, “Çalışanların sevmek, sevilmek, anlaşılmak, görülmek, duyulmak, fikirlerine değer verilmesi, takdir edilmek, gelişmek ve öğrenmek gibi ihtiyaçlarının karşılanması çalışan bağlılığını çok etkiliyor. Yöneticinin tutumu çalışanın kariyerini çok olumlu etkileyip kuruma bağlılığını arttırabilir veya tamamen tüm kuruma olan bağlılığını yok edebilir” diyor.

Pembe Pudra
ADMINISTRATOR
Profil

Diğer Yazılarımız